جاسم خدارحمی

1

ﺟﺎﺳﻢ ﺧﺪﺍﺭﺣﻤﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ شهریور ماه سال 1366 ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﺴﻨﻰ، ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻯ ٤ ﻧﻔﺮﻯ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ برادرش زندگی می کند.

آهنگهای جاسم خدارحمی

جاسم خدارحمیرگ خو