بهرام گمار

1

بهرام گمار متولد ماه مرداد 1364. در تهران متولد شدم در سن 13 سالگى سال 77 يك سال و نيم شاگرد استاد صديق تعريف در رشته اواز و دستگاه هاى ايرانى بودم. در سال 78 به هنرستان موسيقى براى تحصيل رفتم سنتور را به عنوان ساز تخصصى و پيانو را به عنوان ساز جهانى انتخاب كردم، بعد از گذشت دوران تحصيل به فراگيرى سلفژ و اشناى بيشتر با مبانى موسيقى نزد استاد محمد نورى رفتم به مدت 1 سال، بعد از فوت استاد نورى مدت 3 سال نزد استاد محمد جليل عندليبى براى تكميل مبانى موسيقى و شناخت بيشتر و تسلط بر دستگاه هاى موسيقى ايرانى افتخار شاگردى و همراهى استاد را داشتم.

در سال 87 در كنكور ورودى استاد حميد سمندريان قبول شدم و مدت 3 سال افتخار حضور نزد ان استاد والا مقام را داشتم در سال 88 با اجراى نمايش پهلوان اكبر ميميرد به قلم استاد بهرام بيضاى چندين اجرا در دانشگاه تهران سالن حميد سمندريان و شهر هنر پرور تبريز داشتم و در كنار ايفاى نقش بازيگر اهنگسازى تاتر را به عهده گرفتم به كارگردانى دوست عزيز و صميميم نويد امير رسولى. در سال 90 اهنگسازى البوم اقاى علينژاد را به عهده گرفتم كه هم اكنون در حال توليد ميباشد. اواسط سال 90 البوم شخصى خود را استارت زدم و با پشتيبانى شركت چنگ زرين پارسى و حمايت دوست خوبم بهزاد شيرزادى از تنظيم كنندگان با ذوق موسيقى در حال تهيه البوم خود ميباشم.

الگوى من در موسيقى پدر بزرگ عزيزم جناب استاد حسين فلسفى سازنده سازهاى ايرانى و مشوق من در كودكى براى شناخت موسيقى بودند روحشان شاد. در طي اين چند سال وظيفه خود دانستم كه در ترويج موسيقى اصيل ايرانى مبانى و تئورى موسيقى اطلاعات خود را در خدمت هنرجويان عزيزم قرار بدهم. و در اخر دست مادر عزيزم را ميبوسم كه اين بزرگوار هميشه من را يارى كردند و البته خود ايشان از نوازندگان خوب و خوش ذوق ساز ستار هستند. و باشد تا بتوانم در اين هياهوى بازار موسيقى اثرى در حد و شخصيت مردم فرهيخته و متمدن ايران عزيز به وجود بياورم. البوم بهرام گمار به نام سال عجيبى تو راهه در تاريخ ٩٦/٦/١ منتشر شد

آهنگهای بهرام گمار

بهرام گمارهوایی

تصویر ندارد