بلک کتس

4

یکی از اولینگروه‌های موسیقی پاپ فارسی است که در سال ۱۳۴۱ توسط شهبال شب‌پره و با همراهیِ چهار تنِ دیگر در کافه کوچینی در تهران راه‌اندازی شد. این گروه پدر پاپ ایراناست.

بلک کتس | Black Cats
ملیتایرانی
سبک‌(ها)موسیقی پاپ، دنس-پاپ
اعضای کنونیشهبال شب‌پره
رامین زکا
صفا
امین
هَژار
میلاد
اعضای پیشینادوین
آیدین و شروین
سامی بیگی
اِدی عطار
کامیار
کامران و هومن
پیروز پاینده‌آزاد
دیوید بتسامو
ابی
شهرام شبپره
فرهاد مهراد
حکیم راچک
شوبرت آواکیان
گیلبرت آواکیان پرویز بزمپور

آهنگهای بلک کتس

بلک کتس کجا میری به این زودی

بلک کتسچشمک

بلک کتسجنون

بلک کتسرد شو