امید جهان

5

«امید جهان» از خوانندگان موسیقی پاپ و موسیقی محلی می‌باشد.

متولد آبادان،بزرگ شده بوشهر،از کودکی خواندن را نزد پدرش محمود جهان که دارای ۲۸ آلبوم مجاز است شروع کرد.

بعد از مدتی توانست دو آلبوم مجاز به نام های پسر جنوبی و پاپتی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ وارد بازار موسیقی کند.

آهنگهای امید جهان

امید جهانشمال

تصویر ندارد

امید جهانبلم رون

امید جهانویلی ویلی

امید جهان ای وای

امید جهانسلام عید