آغاسی

1

نِعمت‌الله آزموده با نام هنری آغاسی (۲۹ تیر ۱۳۱۸ – ۱۴ آبان ۱۳۸۴) از خوانندگان سرشناسموسیقی مردم‌پسند و کوچه بازاری معروف پیش از انقلاب اسلامی، و جز خوانندگان لاله‌زاریبه‌شمار می‌آمد.

نعمت الله اغاسي از پدري اصفهاني و مادري دزفولي در دزفول بدنيا امده  است.علیرغم اینکه برادرش فرهنگی بود ولی تحصیل راناتمام رهاوباکارگری کسب درامد مینمود به ورزش علیرغم نقص حرکتی که داشت در باشگاه تاج اهواز ادامه میداد ودر اوان جوانی به خواندن اواز گرایش پیدا نمود

آهنگهای آغاسی

آغاسیقمار زندگی