تصویر موجود نیست

جیدال

5

پنجمین آلبومی که از گروه پایدار ، (از سینا تهم) پخش شد ، دسگرمی نام دارد که عرفان ، پایا و جی دال به عنوان خواننده های میهمان در آن حضور دارند . آهنگسازی تمام آهنگ ها برعهده خود سینا تهم بوده که شامل ۶ آهنگ است . سه تا از آهنگ های این آلبوم ، به صورت تکی پخش شده اند.

آهنگهای جیدال

جیدالدیره

دارا, عرفان, جیدال, ایمانمونلیگ دیگه

جیدال، ایمانمونمثل تهران

جیدال، ایمانمون، مدگال و عرفان سرنوشت

جیدال زیبای وحشی