بلک کتس

2

یکی از اولینگروه‌های موسیقی پاپ فارسی است که در سال ۱۳۴۱ توسط شهبال شب‌پره و با همراهیِ چهار تنِ دیگر در کافه کوچینی در تهران راه‌اندازی شد. این گروه پدر پاپ ایراناست.

بلک کتس | Black Cats
ملیتایرانی
سبک‌(ها)موسیقی پاپ، دنس-پاپ
اعضای کنونیشهبال شب‌پره
رامین زکا
صفا
امین
هَژار
میلاد
اعضای پیشینادوین
آیدین و شروین
سامی بیگی
اِدی عطار
کامیار
کامران و هومن
پیروز پاینده‌آزاد
دیوید بتسامو
ابی
شهرام شبپره
فرهاد مهراد
حکیم راچک
شوبرت آواکیان
گیلبرت آواکیان پرویز بزمپور

آهنگهای بلک کتس

بلک کتسجنون

بلک کتسرد شو