بابک مافی

4

بابک مافی متولد 18 فروردین 1359 در تهران، خواننده است.

هنر را با نوازندگی موسیقی شروع کرد و حالا یک خواننده صاحب نام است در زمان فعالیت اش بیش از 400 تنظیم آهنگ برای خوانندگان سرشناس را در کارنامه هنری خود دارد.

آهنگهای بابک مافی

بابک مافینفسم

بابک مافیفرشته

بابک مافیحواسم نیست

بابک مافیای وای